"Birlikte Vuslata"

10-14-20 Günlük Yaz Tatili ve Mevlid Kandili Programları!

Hasret Bitiyor, Vuslat Başlıyor!

Ziyaret Programlarımızla

Hasret Bitiyor, Vuslat Başlıyor!

Tecrübeli Hocalarımızla

Hasret Bitiyor, Vuslat Başlıyor!

Hâcegân büyüklerinden; Abdülhâlık Ğucdüvânî, Ârif-i Rîvegerî, Mahmud İncîr-i Fağnev, Hâce Ali Râmîtenî, Muhammed Baba Semmâsî, Seyyid Emir Külâl, Muhammed Bahâeddin Şâh-ı Nakşibend, Ubeydullah Ahrâr kaddesallahu esrarahüm efendilerimizin ve İmam Buhârî, İmam Matüridî, İmam Nesefî gibi büyük âlimlerin kabir ve makamlarını bağrında saklayan, her köşesinde İslam medeniyetinin izlerine rastlayabileceğiniz Maveraünnehir ülkesi Özbekistan. Semerkand, Buhara ziyaretleriyle Kasri Arifan Turizm güvencesinde 5 gün 6 gece Özbekistan turları başladı…
Salihler diyarına birlikte varalım…

UMRE TURLARI

Hasret Bitiyor, Vuslat Başlıyor..